Архитекти се застъпиха за прокарване на голям булевард през зелената територия, което ще улесни застрояването на южната част на зелената площ.

Архитекти се застъпиха за прокарване на голям булевард през зелената територия, което ще улесни застрояването на южната част на зелената площ.

Архитекти се застъпиха за прокарване на голям булевард през зелената територия, което ще улесни застрояването на южната част на зелената площ. Само месеци, след като Общинският съвет прие максимално запазване на парка, се прави опит това решение служебно да се ревизира.


Проблемът дойде на заседание на Експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/, в който беше разгледан проектът за парк „Бедечка“. На съвета присъстваха и архитекти, които не са част от състава му. Сред тях беше и арх. Банко Банов, който е авторът на застроителния план на Бедечка.

Изненадващо, съветът се състоя в две части - открита - за пред обществото - и закрита, на която гражданите бяха помолени да напуснат.

Въпреки изразеното устно и писмено желание от представителите на "Запазете Бедечка" до кмета и главния архитект на града, да присъстват на същинската част на ЕСУТ, в която от специалистите се разглеждат всички постъпили възражения и предложения, и окончателно се взима решение за бъдещето на парка, главният архитект Виктория Грозева не даде съгласие това да се случи.-твърдят природозащитниците. Очаква се в близките няколко дни на сайта на общината да бъде публикуван подробен протокол от цялото заседание на ЕСУТ и взетите решения. Дотогава притесненията на гражданите на Стара Загора и най-вече на защитниците на парка остават основателни.

Източник: ТВ Стара Загора