1960: Заповед 443 от 1960 г. Бедечка се отрежда за парк

Има още един куп потвърждаващи документи, както и съдебни решения, че заповедта е напълно законна и регламентира създаването на парка.

Правени са многократни опити да бъде прогласявана за нищожна, но съдът е категоричен, че "атакуваната пред него заповед не е нищожна, поради това, че е подписана от компетентен орган и са спазени материалноправните разпоредби по издаването й."

Едно от тези решения:

1960_zapoved_443.jpg
1960_regulacionen_paln.jpg