ноември 2016: Жива верига от граждани против забавянето на строителната забрана

Спонтанен протест с жива верига от граждани против забавянето на строителната забрана и изключването на 8-те имота от нея.
037564516.jpg