ноември 2016: Строителна забрана на територията на парк Бедечка

Издава се и се обнародва пълна строителната забрана с предварително изпълниение за територията на парка (с изключение имота на Кауфланд, както и имотите с вече издадени строителни разрешения - 8 на брой) за времето за създаване на нов ОУП и ПУП.

stroitelna_zabrana.pdf
stroitelna__zabrana.JPG.jpg