2007: Решение за промяна на ОУП от 2005

Видно от документите по-долу, след натиск от собствениците на имоти, тогавашният кмет Евгений Желев предлага на Общински съвет Стара Загора вместо за спорт и развлечения, зоната да се превърне в квартал.

Решение за промяна на ОУП от 2005 г. и възлагане на ПУП