1961: Обезщетения на собствениците на имоти в парк Бедечка

През 1961-1962 година са извършени поредица обезщетения на собствениците на имоти, попадащи в новосъздадения парк Бедечка. Оригиналите на документите все още се пазят в архивите. Някои неща просто не могат да останат скрити...

Както се ивжда от приложените снимки, съществуват и редица съдебни решения, чрез които собствениците са претендирали за по-високо парично обезщетение и в много от случаите са го получавали.
obezshtetenie_61.JPG.jpg
reshenie_61.JPG.jpg