Казусът

Големи инвеститори v/s Бедечка

Големи инвеститори v/s Бедечка

29 юни 2017 / Казусът

Южната част на парк Бедечка отново е под заплаха. Собственици на терени там са основно големи инвеститори...

Кметът на Стара Загора потвърди, че изграждането на квартал "Бедечка" ще е скъпо

Кметът на Стара Загора потвърди, че изграждането на квартал "Бедечка" ще е скъпо

04 юни 2017 / Казусът

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров на практика потвърди тезата на защитниците на парка "Бедечка", че ако се реши да се изгради квартал на мястото на живописната местност, то това е свързано с многомилионни инвестиции в инфраструктура.

Планът за Бедечка ще бъде представен на обществено обсъждане

Планът за Бедечка ще бъде представен на обществено обсъждане

28 дек 2016 / Казусът

Най-трудното решение, което Общински съвет - Стара Загора взе през 2016 г., е преразглеждането на Общия устройствен план в частта му за Бедечка.