СИГНАЛ ОТ ГРАЖДАНИ!

СИГНАЛ ОТ ГРАЖДАНИ!

Отново изкопи и строителна техника в Бедечка! Този път в най-южната част. При действаща забрана! В празничните дни - за да не се забележи? И броени дни, след като "експерти" започнаха активно да лобират за прокарване на улица в зелената площ и за пълно застрояване на южната й част.